سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حبیب اله جوانمرد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مرتضی زارع – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع

چکیده:

یکپارچگی در عملیات تامین مواد و قطعات برای حذف تاخیرات و هزینه های تامین ضرورت فعالیت های سازمانهای عصر حاضر است و سازمانها برای دستیابی به این هدف به ایجاد همکاری تجاری روی آورده اند، برای انتخاب همکار در شبکه تامین اولین نیاز تعیین معیارها و شاخصهای انتخاب همکار است که در این پایان نامه این معیارها از دیدگاههای نظری و جامعه آماری معرفی شده اند . نیاز بعدی ارائه مدلی است که بتواند با توجه به معیارها و شاخصها بهترین همکار را انتخاب نماید، به لحاظ موضوع این تحقیق، انتخاب در حالت یک از یک در نظر گرفته شده که با داشتن یک تامین کننده ارزیابی می گردد که آیا این تامین کننده صلاحیت همکاری تجاری را دارد یا خیر . به همین دلیل از مدلهای سازگاری که نسبت وضعیت معیارهای یک تامین کننده را یا شرایط پذیرش و استاندارد می سنجد استفاده شده است و در پایان نتایج و پیشنهادات ارائه شده است