سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین رسولی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
مسعود اسدی عراقی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده:

در این پژوش نظر به استفاده از تکنولوژیهای فرایند اسفریپل در اکثر واحدهای صنعتی پلیمریزاسیون در ایران و با عنایت به وجود واحد نیمه صنعتی اسفرپیل در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و اهمیت مدلسازی این فرایمد، یک مدل ریاضی برای بررسی حالت دینامیکی لوپ راکتور پلیمریزاسیون و پروپلین واحد نیمه صنعتی مذکور با استفاده از کاتابیست زیگلر – ناتا(نسل چهارم) بهمراه فعال کننده کاتالیست (تری اتیلن آلومینیم) و دنور بعنان الکترون دهده در فاز دوغابی ارائه شده است. این مدل شامل موازنه های جرم برای تمامی اجزا حاضر در محیط واکنش و همچنین موازنه های انرژی برای مخلوط حاضر در راکتور و آب خنک کننده می باشد. پلیمریزاسیون پروپلین در محدوده دمایی و فشاری ۷۰ الی ۸۰ درجه سانتی گراد و ۳۵ الی ۴۵ بار نسبی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مدل با توجه به نسبت بالای جریان حجمی برگشتی به لوپ راکتور به جریان خروجی از آن، رفتار لوپ راکتور مانند یک راکتور CDTR ایده ال در نظر گرفته شده است. در نهایت به وسیله شبیه سازیراکتور و با عنایت به سینتیک ارائه شده، اثرات دمای واکنش، دمای آب خاک کننده، سرعت واکنش پلیمریزاسیون ، غلظت مونومر و همچنین گاز هیدروژن بعنوان عامل انتقال و کنترل کننده جرم مولکولی پلیمر، بررسی گردیده است. در این مطالعه نتایج شبیه سازی با داده های واقعی واحد نیمه صنعتی مرکز جولیا – ناتا شرکت بازل ایتالیا مقایسه شده که توافق بسیار خوبی بین داده های عملیاتی واحد نیمه صنعتی و مدل ارائه شده مشاهده میگردد.