سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرحسین قرشی – سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

در این مقاله ضمن معرفی و تشریح سیستم نیروگاه تولید برق از انرژی امواج، عملکرد توربین برق بادی با در نظر گرفتن پارامترهای تجربی آن مورد بررسی قرار می‎گیرد. مولد مدل مربوطه یک ژنراتور القایی۱۵۰ کیلوواتی متصل به شبکه محلی می‎باشد. تغییرات در توان ژنراتور مزبور متأثر از طول موج و نوسانات فصلی در امواج دریا می‎باشد که موجب نوسانات زودگذر ولی قابل توجهی در بازدهی ژنراتور می‎گردد. نوسانات مزبور تحت عنوان حالت ترانزیت تواتری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و منحنی مختصات هر یک تشریح شده است. نتایج این مقاله در طراحی بهینه توربین‎های تولید برق از انرژی امواج مؤثر می باشند.