سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کامران رضایی – استادیار گروه مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
پیوند سپهری – استادیار گروه مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی ، دانشگاه تهران
مریم بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه ته

چکیده:

درچندسال اخیر مدیریت دانش نقش چشمگیری در کسب مزیت رقابتی سازمان ها داشته است ولی هنوز نظرات دانشمندان در مورد اجزای اصلی چارچوب های مدیریت دانش متفاوت بوده و یک مدل ثابت برای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای مختلف ارائه نشده است هرسازمان با توجه به ویژگی های خاص خود چارچوب خاصی را برای پیاده سازی مدیریت دانش می طلبد دراین مقاله پس از بررسی فاکتورهای کلیدی موثر در موفقیت مدیریت دانش در ۱۵ سازمان ارائه کننده خدمات مشاوره مدیریت ایرانی، چارچوبی برای بکارگیری مدیریت دانش دراین سازمان ها ارائه شده است دراین چارچوب از دو مدل پایه های ساختمان دانش و مدل نوناکا و تاکوچی استفاده شده است سپس با استفاده از نظرات افراد خبره فاکتورهای مطرح شده در چارچوب از نظر پیاده سازی دراین سازمان ها اولویت بندی شده است گامهای اجرایی چارچوب پیشنهادی با توجه به اولویت موضوعات پشتیبانی کننده فرایندهای مدیریت دانش در سازمان های ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت ارائه و در نهایت مطالعه موردی در گروه TUV-NORD ایران – آلمان صورت گرفته است.