سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاد رحیمی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سید مسعود مقدس تفرشی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله ضمن ارائه نتایج آنالیز حساسیت بار به دما و قیمت زمان واقعی انرژی الکتریکی، مدلی جهت پیش بینی کوتاه مدت بار الکتریکی با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی کوهونن و پروسپترون ارائه شده است. مدل ارائه شده توانایی پیش بینی کلیه روزهای عادی سال شامل روزهای هفته، تعطیلات رسمی را دارا می باشد و نسبت به عوامل درجه حرارت و قیمت زمان واقعی انرژی الکتریکی فعال می باشد. در مرحله اول آموزش شبکه عصبی کوهونن و پرسپترون و در مرحله دوم پیش بینی انجام میگیرد. مدل با داده های بار و قیمت زمان واقعی و درجه حرارت ایالات شرق و مرکز کشور ایالات متحده آمریکا آزمایش شده است. درصد میانگین قدر مطلق خطای پیش بینی مدل برای کلیه روزهای سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به ترتیب برابر ۱/۹% و ۲/۱% می باشد.