سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل کزازی – دکترای مدیریت صنعتی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)
سهراب سهرابی – کارشناسی مهندسی صنایع-تحلیل سیستمها (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صن

چکیده:

دقت در برنامه ریزی ضامن حصول موفقیت در یک پروژه است و بر این اساس، هر اندازه کیفیت برنامه ریزی بالا تر باشد. شانس موفقیت پروژه افزایش خواهد یافت. متقابلاً وجود اشتباهات هر چند قابل اغماض، می تواند موجبات شکست پروژه را فراهم آورد. در مطلب حاضر، سعی بر آن است تا با بررسی و مشخص نمودن فعالیتهائی با ماهیت برنامه ریزی در استاندارد PMBOK و سپس ساده سازی و تلخیص آنها و نیز استفاده از سایر استاندارد های جانبی ارائه شده توسط مؤسسة PMI مدلی را جهت ارزشیابی سطح کیفی برنامه ریزی پروژه ارائه نمود. این مدل بر مبنای دو عنصر کلیدی بنا می گردد، که عبارتند از : توانایی های مدیریتی پروژه بر اساس استاندارد PMBOK و فعالیتهای حمایتی که از سوی سازمان برای مدیریت کارآمد پروژه ارائه می شود.که در نهایت مدل ، در قالب نه حوزة مطرح شده در استاندارد PMBOK و چهار حوزة حمایتی سازمان شکل می گیرد.