سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

غلامرضا بهمن نیا – معاون عملیات شرکت پالایش گاز سرخون وقشم – شرکت ملی گاز ایران نماینده

چکیده:

امروزه " تغییر " در بسیاری از صنایع رقابتی جهان یک فرایند مستمر و استراتژیک محسوب شده و لازمه بهبود و تعالی سازمانها در راستای اهداف کسب و کار و موفقیت های تجاری است . کاربرد یک مدل فرآیندی مناسب مدیریت تغییر Management of Change بعنوان یکی از عناصر بنیادین سیستمهای مدیریتیHSE نقش بسیار برجسته ای در استقرار ، توسعه و بهبود این سیستم مدیریتی داشته و می تواند ضامن تداوم فعالیت های بهبود مستمر سازمانها گردد . در این مقاله با معرفی یک سیستم مدیریتHSE ، ب ه تشریح فرایند مدیریت تغییرو نقش آن در بهبود مستمر ، عوامل کلیدی موفقیت CSFو ارتباط آن باسیستمهای مدیریت کیفیت ) ) Q پرداخته و سپس مدل کاربردی مدیریت تغییررا با رویکردتوسعه یک نرم افزار مدیریتی قابل استفاده در تمام صنایع بویژه صنایع نفت راارائه کرده ایم .