سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رکسانا اسلامی راد – شرکت برق منطق های تهران دانشگاه علوم فنون مازندران

چکیده:

در یک شبکه برق با برقراری آرایش مناسب و با صرف هزینه اندک می توان تلفات شبکه را به میزان قابل توجهی کاهش داد که در این راستا نحوه بارگیری از خطوط و پست ها نقش تعیین کننده ای دارد. با توجه به نقش مهم انرژی الکتریکی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و صرف هزینه های سنگین برای سرمایه گذاری عوامل تولید، انتقال و توزیع وجود راهکارهای عملی کاهش تلفات در جهت افزایش بهره وری امکانات موجود کاملا ضروری میباشد. روش خاص این پروژه مدیریت برکاهش تلفات ”انرژی“ است که به تبع آن کاهش تلفات ”توان“ نیز حاصل می گردد. کاربرد تجدید آرایش فیدر مطابق این روش در کاهش تلفات شبکه های توزیع را طی یک مثال واقعی معرفی می نماییم و توجیه فنیاقتصادی اجرای تجدید آرایش فیدر در شبکه های توزیع را عرضه می کنیم.