سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی شادالویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه
بهاره پوربابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل

چکیده:

کنترل شرایط آب و هوایی و پارامترهایی نظیر دما و رطوبت و ایجاد شرایط مطلوب جهت ادامه رشد و حیات موجودات زنده از جمله مسائلی است که از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. در این مقالهکنترل پارامترهای دما و رطوبت یک مرکز نگهداری دام با استفاده از تئوری مجموعه های فازی و پیاده سازی الگوریتم شبیه سازی تبرید Annealing Simulated)بمنظور کنترل شرایط آب و هوایی و بازگشت محیط به شرایط مطلوب توصیف شده است. در سیستم فازی معرفی شده در این مقاله، برخلاف سایر کنترلرهای فازی که سیگنال فرمان به عملگرهای سیستم منتقل می شود، از پارامتر شرایط آب و هواییClimate) بعنوان خروجی استفاده شده تا ضمن بهره گیری از تکنیک الگوریتمهای فراابتکاری بتوان بهترین انتخاب از میان راه حلهای ممکنجهت کاهش دما و رطوبت باصرف کمترین زمان و هزینه لازم را داشته و نهایتا با مشخص نمودن نقطه مقصد،(Set Point وضعیت سیستم رامجددا به وضعیت مطلوب خود بازگرداند