سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا اکبری جوکار – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع
هاشم وحدانی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
مهدی داودی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

امروزه شرایط رقابتی حاکم بر محیطهای تجاری، اهمیت مدیریت زنجیره تامین و لزوم نگاه یکپارچه به سیست مهای تولیدی را بیش از پیش نمایان می سازد . در این مقاله مدل موجودی چند سطحی برای اقلام فسادپذیر به منظور دستیابی به مقدار بهینه هزینه کل زنجیره عرضه، شامل هزینه های تامین کننده ٤، تولید کننده ٥ و خریدار ٦ ارائه شده است. نرخ تقاضای خارجی وابسته به سطح موجودی بوده و نرخ مخاطره برای تمامی اقلام، از مواد اولیه گرفته تا محصول نهایی، ثابت می باشد . برای حل مساله از یک برنامه کامپیوتری استفاده شده و چگونگی دستیابی به جواب بهینه با
استفاده از یک مثال عددی نشان داده شده است.