سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا مفاخر – مدیر طراحی استاندادرها و نرخ ها، سازمان صدا و سیما
عبدالرضا عالی زاده – مدیرکل برنامه ریزی بلند مدت سازمان صدا و سیما

چکیده:

مدل Work System برای تجزیه و تحلیل اجزای سیستم کاری معاونت فنی در امور طرح و توسعه سازمان صدا و سیما بکار گرفته شده است. این مدل در طول حدود یک دهه توسط ُSteven Alter تئوریزه و ارائه شده و در همه مقالات او تا تدوین کتبش (که در خدمت مقاله آمده) بکار رفته است. نویسندگان این مقاله با بهره برداری از این مدل، تجزیه و تحلیل عملکردی معاونت های فنی سازمان صدا و سیما را تحقق بخشیده و مدیریت عالی سازمان صدا و سیما را برای تصمیم گیری در ادغام معاونت های فنی سازمان یاری رسانده اند.