سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمانه حاجی‌پور – تهران، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی
مهدی فصیح – تهران، پژوهشگاه صنعت نفت
محسن عدالت – تهران، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

معادلات حالت مکعبی، معادلاتی ساده و دقیق می باشند که به طور گسترده ای در صنعت به خصوص در شبیه سازی مخازن هیدروکربنی به منظور پیش بینی رفتار فازی سیالات به کار گرفته می شوند . در این کار، شکل جدیدی از معادله حالت مکعبی بر پایه تئوری اغتشاشی و مکانیک آماری ارائه شده است . معادلات ساده و دقیقی برای کرات سخت با استفاده از داده های شبیه سازی ضریب تراکم پذیری برای بازه های مختلفی از دانسیته، توسعه پیدا کرده است که خواص کرات سخت را در هر یک از بازه های مورد مطالعه به خوبی پیش بینی می کند که این نتیجه به خوبی از مقایسه ضریب تراکم پذیری محاسبه شده از این معادلات جدید با معادلات موجود، مشخص می شود. معادله حالت جدیدی با این ترم دافعه توسعه یافته، برای سیالات ارائه شده است . معادله حالت جدید دو پارامتری می باشد و برای محاسبه خواص ترمود ینامیکی هیدروکربن های سبک به کار گرفته شده است . نتایج حاصل از معادله حالت جدید با نتا یج به دست آمده از معادلات حالت را یج و داده های تجربی مقایسه شده است . این مقایسه نشان می دهد که معادله حالت جدید نتایج دقیقتری را ارائه می دهد.