سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر طلائی خوئی – آزمایشگاه توسعه فناوریهای پیشرفته اطلاعاتی، دانشکده مهندسی کامپیو
محمدکاظم اکبری – آزمایشگاه توسعه فناوریهای پیشرفته اطلاعاتی، دانشکده مهندسی کامپیو
رحیم لطفی آذر – آزمایشگاه توسعه فناوریهای پیشرفته اطلاعاتی، دانشکده مهندسی کامپیو
مجتبی طلائی خوئی – کمیته پزشکی الکترونیکی، واحد توسعه پژوهش، بیمارستان دکتر شیخ، دانشگاه

چکیده:

امروزه سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری و فناوریهای تحت وب، کیفیت سرویسها و طرز زندگی مردم را تغییر داده اند . در این میان پزشکی الکترونیکی راهی جدید و کارآ، برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سطح جامعه و ارتباط بین متخصصین، بیماران و بطور کلی تمامی کاربران شبکه بهداشتی می باشد . در این مقاله با در نظر گرفتن نیازمندیهای مطرح در شبکه بهداشتی کشور و با توجه به چارچ وبهای ارائه شده برای استقرار پزشکی الکترونیکی، معماری اطلاعات خاصی ارائه شده است که برای پشتیبانی نیازهای مطرح در شبکه بهداشتی از مدل لایه ای OSI شبکه تبعیت می شود، لذا ساختار اطلاعات در معماری ارائه شده بر پیاده سازی فیزیکی سیستم منطبق می باشد .