سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی پژوهشی زلزله دیروز، امروز، فردا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا وثوقی فر – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
بهروز بهنام – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک ت

چکیده:

در این مقاله با استفاده از یک روش مقایسه ای مناسب ترین شاخص خرابی برای ارزیابی لرزه ای سازه های مختلف ارائه شده است . با توجه به زلزله خیز بودن ایران، و تبعات روحی، روانی مادی قابل توجهی که این رویداد در پی دارد، شایسته است م حققین با استفاده از مستندات علمی و راه کارهای جدید، نحوه تخریب سازه ها را پیش بینی نمایند . روش ذکر شده نباید دارای پیچیدگیعمل باشد و از دیدگاه دیگر باید مسائل واقعی را نیز مدنظر قرار دهد . شاخص خرابی لرزه ای، چند صباحی است که مورد توجه محققین و اندیشمندان زلزله قرار گرفته است .محققین سعی در معرفی یک رابطه ساده برای ارزیابی وضعیت ساختمان در هنگام وقوع زلزله دارند . از این طریق می توان مقاوم سازی یا عدم آن را توصیه نمود . با مقایسه روابط کلی شاخص خرابی، مشخص می گردد که برخی از این روشها دارای سادگی عمل ولی دقت کم و برخی دیگر دارای روشهای پیچیده ولی دقت زیاد می باشند . با بررسی شاخص های مختلف پیشنهاد می گردد شاخص خرابی
کلمبوونگرو در کشور مبنای نظر محققین قرار گیرد