سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی پژوهشی زلزله دیروز، امروز، فردا

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فریمان رنجبران – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی،دانشجوی دکترای مهندسی سازه وزلزل

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله شناخت رفتار اتصالات متداول در سازه های فولادی می باشد که این رفتار در قالب سختی و مقاومت اجزاء اتصال می باشد . در آنالیز و طراحی سازه ها عموماً اعضای تیر و ستون سازه در برنامه های متداول سازه ای مدل می شوند و اصولاً به رفتار اتصال و طراحی آن توجهی نمی شود .
در حالی که یکی از مهمترین بخشهای یک سازه را اتصالات آن تشکیل می دهند چرا که با شکست اتصالات کل سازه دچار فروپاشی می گردد در این پروژه اتصالات ساده و گیردار متداول در
سازه های فولادی ابتدا با استفاده از برنامه Ansys 5.4 مدل سازی گشته و اقدام به تحلیل غیر خطی یکطرفه آنها گردیده و منحنی لنگر چرخش آنها بدست آورده شده است سپس با توجه به منحنیهای بدست آمده روابط مربوط به لنگر چرخش اتصالات بسط داده شده است که بتوان از این روابط در بدست آوردن سختی پیچشی اتصالات در مدلسازیهای مربوط به تحلیل و طراحی سازه با استفاده از فنرهای پیچشی متمرکز در اتصالات استفاده کرد .