سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسلم دلشاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن، انستیتو مهندسی نفت دانشکده فنی
علیرضا بستامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن، انستیتو مهندسی نفت دانشکده فنی
پیمان پورافشاری – استادیار انستیتو مهندسی نفت دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

تغییر ترشوندگی از مایع دوست به گاز دوست می توان د موجبات تحرک بیشتر فاز مایع را فراهم سازد، لذا از جمله راه کار های جدید در افزایش بهره دهی چاه های گاز میعانی تغییر ترشونگی از مایع دوست به گاز دوست است. در مقالات ارائه شده در زمینه مهندسی نفت به طور واضح به مکانیزم گاز دوستی اشاره ای نشده است. در این کار ابتدا مفهوم ترشوندگی و گاز دوستی به اختصار بیان شده است. پس از آن به شرح معیارها و مبانی طراحی ماده شیمیایی دارای خاصیت گاز دوستی شده است. در نهایت نیز مکانیزم تغییر ترشوندگی بیان شده است.