سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدرسول میرقادری – عضو هیئت علمی دانشکده عمران، دانشگاه تهران
امیرحسین شبانی ارمکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه علوم و فنون مازندران
مهدی دهقانی رنانی – دانشجوی دکترای زلزله، دانشگاه تهران

چکیده:

اتصال خورجینی متعارف یکی از انواع اتصالات تیر به ستون در سازه های فلزی است که در کشور ما کاربرد فراوان دارد. مطالعات انجام گرفته توسط پژوهشگران نشان می دهد که اتصالات خورجینی متعارف رفتار ترد و شکننده ای در بارهای لرزه ای از خود نشان می دهند و از شکلپذیری مناسبی برخوردار نیستند. در این مقاله جزئیات جدیدی برای گیردار کردن اتصال خورجینی ارائه می شود. در راستای هر چه بهتر شدن رفتار اتصال، در جزئیات ارائه شده در این مقاله، سعی شده است به نحوی جوش های نامطمئن کارگاهی با پیچ های پر مقاومت جایگزین گردد و بدین ترتیب در این اتصال از ترکیب جوش و پیچ استفاده شده است. برای بررسی رفتار این اتصال از تحلیل های غیر خطی اجزاء محدود استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی تجربی رفتار اتصال، نمونه ای از آن ساخته شده و در آزمایشگاه تحت بار های رفت و برگشتی قرار گرفته است. در این مقاله نتایج مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته ارائه می گردد. نتایج این مطالعات نشان می دهد که اتصال تیر به ستون باجزئیات ارائه شده در این مقاله، یک اتصال گیردار است و از شکل پذیری بالایی در قاب خمشی برخوردار می باشد.