سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید عباسی – دانشجوی کارشناسی استخراج بخش مهندسی دانشکده معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا رحمان نژاد – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

روش حلقه چند لایه ، روشی کارآمد در طراحی نگهداری ها و تخمین مسائل و مشکلات تونل های دایروی می باشد. دراین مقاله تلاش شده است تا با توضیح نرم افزاری که بر اساس روش مذکور تهیه شده است و با حل یک مثال (تونل جیرفت) روش توصیف شده و با مقایسه نتایج با روش های عددی صحت نتایج بررسی شد. این روش در حالت های مختلف بارگذاری (بار ناشی از ثقل، فشار آب بیرون، امواج زلزله و فشار آب از داخل تونل) ، لایه های مختلف اطراف تونل را با استفاده از فرمول های ریاضی مدل می کند و سپس با بسط این مدل، عملکرد نگهداری (از لحاظ تنش های بوجود آمده درون نگهداری، پایداری، جابجایی و …) پیش بینی می شود. لایه های اطراف تونل شامل اجزاء سیستم نگهداری تونل (از نوع ساده یا ترکیبی) و زون های تحکیمی یا تضعیف شده پشت نگهداری و توده سنگ می باشند.