سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد مرادلو – استادیار بخش مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه زنجان
محمدتقی احمدی – استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در این مقاله یک نرم افزار المان محدود برای تحلیل جامع دینامیکی غیرخطی سدهای بتنی وزنی و بتنی قوسی اراده شده است. در این برنامه مدلهای مناسب برای احتساب ویژگی های خاص سدهای بتنی قوسی و مدلسازی رفتار واقعی این سازه ها در بارگذاری های شدید دینامیکی اعمال شده است. این ویژگی ها عبارتند از: مدلسازی اندرکنش آب و سازه با حل المان محدود معادله هلمهولتز، مدلسازی درزه های ساختمانی سد با دو مدل درز الاستو-پلاستیک و درز گسسته ساده شده، مدلسازی رفتار غیرخطی مادی بتن با مدل ترک اندود و مدلهای پلاستیک خاص بتن و مدل احتساب فشار آب هیدرودینامیکی داخل درزه های سد، در انتها برای ارائه نمونه ای از توانایی های برنامه، تحلیل دینامیکی غیرخطی سد ماروپوینت تحت بارگذاری زلزله تفت با مدل ترک اندود چرخشی با احتساب اندرکنش کامل دینامیکی سد و مخزن اراده شده است. نتایج کاربرد این مدل در تحلیل سدها بتنی قوسی، نشانگر توانایی آن در مدلسازی نواحی شکست سد می باشد. مدل از نظر تقارن و پایداری عددی نیز دارای کارکرد مناسبی می باشد.