سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد جعفری – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
امیررضا بیابانکی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

چکیده:

توده سنگی که در آن فضاهای حفاری به وجود می آید به دلیل وجود ناپیوستگی هایی مانند درزه ها و گسل ها محیطی ناپیوسته تلقی می شود. روشهای مختلفی برای تحلیل چنین محیطهایی وجود دارد که بهترین آنها روش های عددی می باشد. مدلسازی یک سیستم متشکل از بلوکهای سنگی به همراه تشخیص انواع تماس بین بلوکهای این سیستم در این مقاله ارائه می شود که به عنوان یک پیش پردازنده (Pre-Processor) برای روشهای عددی اجزای مجزا(Distinct Element Method)و آنالیزتغییر شکل ناپیوسته (Discontinuous Deformation analysis)به کار می روند. جزئیات نرم افزار تهیه شده برایتشکیل سیستم بلوکی در حالت سه بعدی، همچنین الگوریتم جدید مربوط به تشخیص تماس بلوکها تشریح می گردد. در پایان نیز مزایای نرم افزار تهیه شده و الگوریتم پیشنهادی نسبت به نرم افزار و الگوریتم های موجود ارائه میشود.