سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد هاشمیه انارکی – دفتر نظارت و ارزیابی وزارت نیرو
امیر شکاری – موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی و گروه مهندسی صنایع دانشگاه
محمود نادرشمس – رئیس اداره بررسی فنی سازمان بنادر و کشتیرانی

چکیده:

پس از گذشت بیش از نیم قرن از زمان ارائه مهندسی ارزش، این ابزار نوین مدیریتی با توجه به قابلیتهای عملیاتی گسترده ای که داشته است با رشد روز افزونی مواجه گشته و هرساله پروژه هایبیشتری در طول عمر خود از مهندسی ارزش استفاده می کنند.از سوی دیگر مدیریت پروژه نیز در سالهای اخیر با توجه به پیچیدگی طرحها و کمبود منابع دچار تغییرات بسیار شده و با استفاده از تکنیکها و ابزارهای نوین اثر بخشی خود را افزایش داده است. یکی از تکنیکهای مورد استفاده در مدیریت پروژه ها مهندسی ارزش می باشد که علاوه بر کاربردهای معمول در بازنگری طرح، بعنوان یک تکنیک قدرتمند حل مساله قابلیت استفاده در کلیه حوزه های نه گانه مدیریت پروژه را داراست. با توجه به اینکه حجم عظیمی از هزینه های پروژه در بخش تدارکات صرف می گردد و با درنظر گرفتن قانون پارتو استفاده از مهندسی ارزش در بهینه سازی فرایند تدارکات نقش چشمگیری در کاهش هزینه های پروژه خواهد داشت. لذا استفاده از آن در فرایند تامین تجهیزات پروژه یا پروژه های تامین تجهیزات می تواند مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله مهندسی ارزش جهت بهینه سازی فرایند تدارکات تجهیزات استراتژیک بندری و بطور خاص خرید نوعی از جرثقیل کانتینربر بکار رفته است و با اعمال طرح کار فوق ۱۱،۷۶% معادل ۱/۲۱۲/۶۳۰ دلار آمریکا صرفه جویی پیش بینی می گردد.