سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش پزشکی و موازین شرعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

میترا سرشار – کارشناس دبیرخانه شورایعالی انطباق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

چکیده:

امروزه با وجود پیشرفتهای فوق العاده و شگرف در علم پزشکی وجودارامش روحی و روانی بیماری همچنان بعنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر درمان شناخته شده است و این خود یکی از اهداف انطباق در فرایند درمان به شمار می اید طبق نظرات نیون و رابینسون ۱۹۹۴ برای کاهش اضطراب بیمار باید حتی المقدور محیط بیمارستان را به محیط منزل نزدیک کرد و به هنگام مراقبتهای لازم از بیمار رعایت این قلمرو جهت اسایش بیمار صورت پذیرد privacy حالتی درونی و شخصی است که طی آن فرد خود را از تهاجمات بصری دور نگه میدارد انها معتقدند باید به مسئله خلوت بیمار توجه کرد تا از ناراحتی وی که باعث شدت بیماری می شود کاست و در معرض قراردادن بدن را به عنوان تهدیدی برای بیمار تلقی می نمایند پس اهمیت به اعتقادات بیمار به عنوان معیار مهمی در درمان و مراقبتهای طبی مورد تاکید متخصصین غربی می باشد.