سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی نیکزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سیاوش خرسندی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکدة مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چکیده:

تحمل پذیری خطا و توزیع بار در میان افزار می تواند کیفیت سرویس را در سیستم های توزیع شده برای کاربران افزایش دهد . تحمل پذیری خطا، برنامه ها را مقاوم تر، در دسترس تر و قابل اطمینان تر می سازد. در حالی که توزیع بار قابلیت گسترش، زمان پاسخ گویی و گذردهی بهتری را فراهم می کند. در این مقاله یک روش ترکیبی را برای استفاده از توزیع بار و تحمل پذیری خطا، معرفی خواهیم کرد و سپس این روش را از لحاظ کارایی بررسی می کنیم و سپس نتایج شبیه سازی بدست آمده را عرضه خواهیم کرد. روش پیشنهادی می تواندبطور مستقل از نوعORB و برنامه کاربردی، تحمل پذیری خطا و توزیعبار را به سیستم اضافه کند. به همین دلیل با استفاده از سیستم طراحی شده می توان بطور شفاف، برنامه های کاربردی قابل اعتماد و قابل گسترش ایجاد نمود.