سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد طهماسبی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد

چکیده:

سیستم های اطلاعات مدیریت ، با در اختیار قرار دادن اطلاعات صحیح، دقیق و بهنگام بستری مناسب را برای مدیران و کارشناسان رده های مختلف، در امر تصمیم گیری و برنامه ریزی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت فراهم می سازند. یکی از عوامل موفقیت در پیاه سازی این سیستم ها، بکارگیری یک مدل و روش مناسب در چرخه زندگی تولید آنها است. معاونت برنامه ریزی و اداری مالی استانداری یزد، با هدف امکان دستیابیصحیح و سریع کاربران به آمار و اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و برنامه ریزی، اقدام به بستر سازی و تولید یک سیستم یکپارچه آمار و اطلاعات مدیریت نمود. در طراحی و پیاده سازی این سیستم اطلاعاتی برای شناسایی داده ها و فرلیندهای حوزه های چهارگانه استاندار از یک روش شی گرا، استفاده شده است. در الگوریتم ارائه شده، اولویت های برنامه ریزی سیستم و تعیین موجودیت ها و فرایندها، در قالب شناسایی اشیا سازمانی مشخص و تعیین می شود و در نهایت کاربران قادر خواهند بود پرس و جوهای مورد نیاز را از سیستم پیاده سازی شده، بصورت گزارش های از پیش تعریف شده و یا گزارش های پویا، بازیابی نموده، معماری اطلاعات حوزه کار خود را برنامه ریزی نمایند.