سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسیم خان میرزایی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی اکبر سیف کردی – استاد و عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی ارجمند – استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علی بقایی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امروزه سیست م های نوین دارورسانی بدلیل محدود نمودن تکرار دزهای داروئی، کاهش نوسانات غلظت دارو در خون، کاهش عوارض جانبی و کنترل آزاد شدن ماده مؤثر مورد توجه قرار گرفته اند و در این میان سیستمهای ماتریسی بدلیل سهولت تولید و هزینه کم نسبت به سایر سیستم های رهش ک نترل شده در ارجحیت قرار دارند.
در این پروژه مدلسازی ریاضی آزا دسازی داروی ایندومتاسین و شدت نفوذ و زمان رهایش آن تحت شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفته است . مدلسازی با توجه به رفتار رهش برون سلولی ایندومتاسین درون ماتریس نانو ذرات پلی لاکتیک اسید کو اتیلن اکسید(PLA-PEO) بر اساس دو مدل ریاضی نفوذ و حلالیت و تحت شرایط غیر مصرف(non-sink) انجام شده است.
نتایج مدلسازی و مقایسه آن با نتایج تجربی نشان م ی دهد که مکانیزم کنترل کننده رهش با توجه به اندازه ذرات متفاوت است و هر چه نانو ذرات بزرگتری مورد استفاده قرار گیرند، حلالیت عامل کنترل کننده سرعت رهش خواهد بو د. در مورد ذرات با سایز متوسط سرعت رهش ترکیبی از هر دو عامل حلالیت و نفوذ در سیستم است.