سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین ابراهیمی نسب – گروه مهندسی پزشکی دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شاهد
علی مطیع نصرآبادی –

چکیده:

بسیاری از شواهد حاکی از این است که میزان کربن و نیتروژن و نسبت این دو نقش بسیار مهمی در ساخت پروتئین ها که یکی از المان های موثر در تقسیم سلولی است دارند و از آنجایی که تقسیم سلولی در سلول های سرطانی به صورت آزاد و نامحدود انجام می گیرد می توان یکی از عوامل زیربنایی رشد تومور را نسبت کربن و نیتروژن دانست. همچنین فسفر به دلیل اهمیت ریبوزومها در سلولهای سرطانی نقش ویژه ای در رشد تومور به عهده دارد. در این منطقه یک مدل ریاضی مبتنی بر معادلات دیفرانسیل به منظور شبیه سازی رقابت سلولهای سرطانی و سلول های سالم بر سر منابع غذایی نظیر کربن، نیتروژن و فسفر ارائه شده است. نتایج شبیه سازی این مدل نشان می دهد نرخ رشد تومورهای سرطانی و اندازه نهایی آنها شدیدا به میزان فسفر، کربن و نیتروژنی که در اختیار آنها قرار می گیرد بستگی دارد و می توان با کنترل نسبت کربن به نیتروژن و همچنین فسفر دریافتی توسط سلولهای سرطانی، نرخ رشد تومور را تا حد زیادی کاهش داده و اندازه نهایی تومور را به کوچکترین حد خود برسانیم.