سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد ابونیا عمران – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

از آنجا که شرکتهای پروژه محور عمرانی به پروژه ها به عنوان یک گزینه استراتژیک برای برنامه ریزی های شرکت نگاه می کنند، انتخاب پروژه های درست در این شرکتها از اهمیت بسیاری برخوردار است. مدیریت سبد پروژه به شرکتهای پروژه محور کمک می کند تا با استفاده از برخی مدلها وچارچوبها به انتخاب بهترین گزینه ها اقدام نمایند. مدلهای بسیاری برای انتخاب سبد پروژه یک شرکت وجود دارد ولی چارچوبها و فرایندهایی که امکان ایجاد یکپارچگی لازم برای فعالیتهای آن را فراهم نماید زیاد نیست. هدف ما در این مقاله ارائه یک چارچوب پیشنهادی با توجه به برخی مشکلات درشرکتهای عمرانی است. بدین منظور ابتدا به بررسی برخی چارچوبهای موجود پرداخته می شود و نکات لحاظ شده در آن ها بررسی می شود. سپس چارچوب پیشنهادی شرح داده می شود. چارچوب پیشنهادی بر طبق اصول مورد اشاره برای چارچوبها به صورت مرحله ای بوده و برخی ویژگیهای
چارچوبهای دیگر را در خود دارد. ضمن آنکه سعی شده تا مشکل متنوع سازی در شرکتهای عمرانی در آن لحاظ گردد. در پایان برخی از مزایای این چارچوب بر شمرده می شود.