سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین قپانچی – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس
بهروز زارعی – استادیار مدیریت فناوری اطلاعات ، دانشگاه تهران

چکیده:

اینترنت و تاثیر پدیده های فناوری اطلاعات هم اکنون سفرهای الکترونیکی را جایگزین سفرهای فیزیکی درون شهری کرده است و برخیکشورها با همین جایگزینی شبکه ها و شاهراههای اطلاعاتی، میلیون ها دلار در ساخت بزرگراه ها و معابر جدید صرفه جویی می کنند. هدف این مقاله دستیابی به رئوس کلان برنامه ریزی شهرداری الکترونیک در ایران می باشد، توجه به جمیع عوامل موثر در توسعه شهرداری الکترونیک دراین راستا مد نظر بوده است تا ضمن وزین بودن برنامه ریزی، کوشش در جهت تحقق شهرداری الکترونیک با حداقل اتلاف وقت و حداکثر بازدهی بعمل آید.