سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سارا حاجیان –
محمد عبدالهی ازگمی –
بهروز مینایی بیدگلی –

چکیده:

در این مقاله، چارچوبی برای بررسی و ارزیابی آخرین روشها و الگوریتمهای داده کاوی با حفظ حریم خصوصی ارائه شده است با به کار بردن و اجرای الگوریتم ها بر روی مجموعه داده های مختلف شناسایی داده های خصوصی قبل و بعد از انجام داده کاوی و یا حتی دانش خصوصی حاصل از داده کاوی غیر ممکن شده؛ اما استخراج مدلها و الگوهای داده کاوی موثر از آنها همچنان امکانپذیر است هدف از داده کاوی با حفظ حریم خصوصی، یافتن یک مصالحه بهینه بین دو هدف در تعارض سودمندی حاصل از داده کاوی و حفظ حریم خصوصی داده ها است. این چارچوب کلیه تحقیقات انجام شده الگوریتمها و روشهای ارائه شده در این زمینه را پوشش داده و می تواند به عنوان راهنمایی برای بررسی سریع، فهم موضوع و انجام تحقیقات جدید مورد استفاده قرار گیرد. ما همچنین با بیان معیارهای ارزیابی و تعیین نقاط قوت و ضعف هر یک از این روشها، راهنمایی ساده را برای انتخاب درست این روشها فراهم ساخته ایم.