سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد دانشور کاخکی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
سیدعلیرضا حسینی – کارشناس مهندسی کامپیوتر

چکیده:

امروزه تولیدکنندگان به دنبال کاهش هزینههای خود هستند. ناب سازی لجستیک ابزاری مناسب برای کاهش هزینهها است. لجستیک ناب مفهومی جدید است که به تازگی به صورت علمی به آن پرداخته شده است (با این حال، بر خلاف تولید ناب، اصول مربوط به نابسازی لجستیک هنوز به صورت مدون در نیامده است). بخش عمدهای از پروژههای ناب سازی با شکست مواجه میشوند. مهمترین دلیلی که برای این امر وجود دارد، ضعف در اجرای مراحل مختلف ناب سازی است. به منظور پیشگیری از بروز شکست پروژههای تولید ناب، رویههای اجرایی مختلفی ارائه شده است، اما تحقیق بر روی ارائه چنین رویهای برای نابسازی لجستیک در مراحل ابتدایی قرار دارد. در این مقاله پس از بررسی اجمالی ادبیات موجود در زمینه لجستیک ناب، عوامل موثر در توقف و شکست در دستیابی به نتایج مناسب در پروژههای ناب سازی لجستیک معرفی میشود. در مرحله بعد رویکرد مناسب ناب سازی لجستیک به منظور به حداقل رساندن احتمال شکست چنین پروژههایی در مراحلاجرا ارائه میشود. در ارائه این رویکرد مطابق اصول مربوط به طراحی بدیههگرا (Axiomatic Design) که ابزاری سودمنددر طراحی رویهها است، استفاده میشود.