سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیرا یزدان پور مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا تهران
احسان مراتی – دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
بهروز زارعی – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

شرایط امروزی محیط سازمانی موجب گردیده تا سازمان ها توجه ویژه ای به مدیریت یکپارچه سازی و ارتقا چابکی آن داشته باشند این امر باعث توجه سازمان ها به معماری سازمانی گردیده است براین اساس پروژه های معماری سازمانی در سازمان های تولیدی و خدماتی مختلف تعریف شده و اجرا می شوند مسلما به منظور حصول اطمینا از حرکت صحیح این پروژه هاه در راستای اهداف مورد نظر ضروری است تا محصولات معماری سازمانی که مهمترین بخش از خروجیهای این پروژه هارا تشکیل می دهند مورد ارزیابی کیفیتی قرار گیرند از این رو دراین مقاله چارچوبی سه بعدی به منظور ارزیابی کیفیت محصولات معماری سازمانی ارائه گردیده است این چارچوب بر اساس تعریف ارائه شده و شاخصهای تدوین شده در یکی از پژوهشهای قابل توجه که در زمینه ارزیابی کیفیت محصولات معماری به انجام رسیده توسعه یافته است به منظور ارائه چارچوب پیشنهادی پژوهش مذکور نقد شده و با اعمال رویکردی متفاوت چارچوب پیشنهادی ارائه گردیده است این چارچوب می تواند از طریق بازخورد دادن درباره کیفیت محصولات معماری نقش بسزایی در ا رتقای کیفی پروژه های معماری سازمانی داشته باشد.