سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کامبیز فتحی – مهندسی صنایع – تکنولوژی صنعتی
عباس عمویی – مهندسی برق – الکترونیک

چکیده:

فرایند انتخاب اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین از مشکلات اساسی سیستم ها به جهت پیچیدگی شان می باشد . این مقاله یک ارزیابی از اندازه گیری عملکرد مورد استفاده در مدلهای زنجیره تامین و نیز یک چارچوب جهت انتخاب سیستم های اندازه گیری عملکرد برای زنجیره تامین صنعتی ارائه میدهد . سه نوع سنجش عملکرد جهت عناصر لازم در سیستم اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین شناسایی شده است که عبارتند از : منابع ، خروجی و انعطاف پذیری . از این میان اندازه گیری انعطاف پذیری جدیدترین و موثرترین نوع سنجش برای زنجیره های تامین صنعتی و در حال توسعه می باشد. چرا که با تکیه بر این عامل میتوان سیستمهایی منطبق با بازارهای جدید و جهانی و بالطبع قابل رقابت با رقبایی جدید در داخل کشور و یا در سطوح جهانی ایجاد نمود .