سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امین عمید – دکتری مهندسی صنایع، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
آزاده رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی
مرتضی معلق – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در شرایط امروز سازمان ها برای رقابت در بازار جهانی نیازمند به بهره گیری از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان هستند تا بتوانند با یکپارچه کردن فعالیتهای خود از این مزیت رقابتی سود ببرند اما به دلیل پیچیدگی ها و هزینه های بالا ی پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان تجاری سازمانها کم کم به سوی پیاده سازی جایگزینی به نام سیستم های برنامه های منابع سازمان های متن باز حرکت می کنند البته این سیستم های متن باز بیشتر نماسب با سازمان های متوسط و کوچک هستند زیرا قیمت پایین تری دارند با سرعت بیشتری پیاده سازی شده و پیچیدگی های سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان تجاری را نیز ندارند. بازا رمحصولات ERP متن باز رو به گسترش است و محصولات مناسبی به این بازار ارائه شده است این مقاله چارچوبی را ارائه می کند تا به وسیله آن بتوان یک ERP متن باز را متناسب با نیاز سازمان خود انتخاب کرد این چارچوب دارای معیارهایی برای تامین کننده کاربر و فناوری می باشد.