سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید گل محمدی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد مرکز توسعه تجارت الکترونی
سلطانعلی شهریاری – دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه اینترنت و انواع سرویسهای آن بویژه شبکه جهانی وب، امکانات گسترده را در جهت تسهیل فرایند ارائه خدمات به دانشگاهها ارائه می دهد و به یک ابزار ارتباطی مهم برای انجام امور علمی و پژوهشی تبدیل شده است یقینا حضوری صرف برروی ااینترنت بخودی خود نمی تواند تضمینی بر موفقیت دانشگاهها در استفاده موثر از این ابزار باشد بنابراین بکارگیری روشی علمی که ضمن سنجش کیفیت وب سایت ها از ابعاد مختلف میزان رضایت کاربران آنها را نسبت به خدمات ارائه شده مورد ارزیابی قرار دهد می تواند به دانشگاهها در استفاده بهینه از اینترنت و سرویسهای آن کمک شایان توجهی کند از آنجا که در تحقیقات گذشته بصورت محدود و عمدتا تک بعدی به ارزیابی کیفیت و رضایت پرداخته شده بود بنابراین در این تحقیق سعی شد تا ضمن توجه به نگاه انواع کاربران چارچوبی مفهومی به مظور سنجش ارتباط بین این عوامل ارائه شود.