سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید محمدی نژاد – کارشناس نگهداری و تعمیرات شرکت فاراتل ، مسئولCMMS شرکت مهندسی پزشکی خاتم

چکیده:

مکانیزه نمودن سیستمهای اطلاعاتی مستلزم برنامه های کامپیوتری بوده که به طورسیستماتیک طراحی ، ساخت و پیاده سازی گردد. هرروزه تنوع وسیعی ازنرم افزارها مربوط به انواع سامانه های اطلاعاتی به بازار عرضه گردد. یکی از مهمترین پارامترها جهت تعیین سازگاری و تناسب نرم افزاربرای یک واحد صنعتی یا خدماتی، شناسایی نیازمندیهای اطلاعاتی سامانه مورد نظر و انطباق آن با نرم افزارهای موجودجهت بررسی چگونگی تامین نیازمندیهای شناسایی شده باامکانات نرم افزار می باشد.با شناسایی دقیق وطبقه بندی صحیح نیازمندیها می توان چک لیستی تهیه نمود که بر مبنای آن نرم افزارهای ارائه شده به سازمان از سوی شرکتها را تحلیل نموده و سلزگار بودن آن را تایید نمود تا علاوه بر دستیابی به کارایی بالا و استفاده موثر از نرم افزار ، در هزینه ها نیز صرفه جویی نمود.دراین مقاله یکی از سامانه های اطلاعاتی صنعتی که با عنوان سامانه نگهداری و تعمیرات می باشد انتخاب شده و در بخش اول آن نیازمندیهایی که بایستی بر مبنای آن ، سامانه نگهداری وتعمیرات به کارگرفته شود. مورد بررسی قرار میگیرد.در بخش دوم زمینه سازی و پیش نیازهایی که بایستی قبل از پیاده سازی سیستم مکانیزه نگهداری وتعمیرات ایجاد گردد توضیح داده می شود.