سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی یونسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی،دانشکده مکانیک
علی کشاورز ولیان – دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، دانشکده مکانیک
سیدعلی جزایری – استادیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روابط حاکم بر سیکل بسته موتورهای اشتعال جرقه ای و استفاده از معادلات قانون اول ترمودینامیک و بقاء جرم و سایر روابط تجربی و نیمه تجربی موجود، شاخص های مهم یک موتور گازسوز چهار سیلندر تا حد امکان پیش بینی گردد. این شبیه سازی شامل محاسبات کامل سیکل بسته با استفاده از پارامترهای هندسی موتور، زمان بندی سوپاپها، زمان جرقه زنی، مشخصات سوخت و شرایط کاری موتور بوده و فرآیندهای تراکم، احتراق، انبساط را برای هر یک از سیلندرها در بر می گیرد سپس معادله قانون اول ترمودینامیک برای هر یک از این حجم های کنترلی حل و ارضاء می گردد این کد بعنوان یک ابزار مناسب جهت پیش بینی مشخصه های عملکردی یک موتور اشتعال جرقه ای با ترکیب سوخت گاز متان و هیدروژن بکار می رود. بگونه ای که قابلیت پیش بینی پارامترهای مختلف موتور نظیر: اندازه دما و فشار داخلی موتور و میزان انتقال حرارت و آزادسازی حرارت و ضریب انتقال حرارت بر حسب زاویه میل لنگ را دارا می باشد. همچنین جهت اطمینان از صحت و دقت محاسبات، نتایج حاصله با نتایج تجربی موتور پیکان ۱۶۰۰ سی سی مقایسه گردیده است که تطابق خوبی بین آنها مشاهده گردیده است