سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره عباسپور – بخش برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین نوروززاده – بخش برق دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در سیستمهایCDMA هنگامیکه که داده از طریق یک کانال چند مسیره متغیر با زمان ارسال می شود تداخل بین سمبولهای یک کاربر ISI و تداخل با سمبولهای سایر کاربران MAI بوجود می آید . در این مقاله یک آشکار ساز وفقی برای حذف تداخلها در این سیستمها ارائه می شود . فیلتر Rake، برای افزایش نسبت سیگنال به نویز ، استخراج دایور سیتی چند مسیره و بهره پردازش مورد استفاده قرار می گیرد و آشکار ساز شامل فیلترهای مستقیم و فیدبک برای حذف موازی تداخل به منظور کاهش اثر ISI و MAI می باشد . آشکار ساز از الگوریتمRLS برای تنظیم وفقی ضرائب همه فیلترها به منظور حذف تداخل استفاده می کند .