سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محسن افشاری – دانشگاه آزاد اسلامی، آموزشکده فنی و حرفه ای سماء، گروه کامپیوتر، شوشتر، ج.ا.ایران

چکیده:
مسئله زمان بندی کارها یکی از مشکل ترین انواع مسائل برنامه ریزی است که جزء مسائلNP-Hardبه شمار می رود. الگوریتم های تکاملی زیادی برای حل این مسئله پیچیده به کار گرفته شده اند. در سال های اخیر الگوریتم ایمنی مصنوعی برای حل مسائل بهینه سازی از جمله مسیریابی و زمان بندی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله ما از مفاهیم سیستم ایمنی طبیعی برای پیاده سازی یک الگوریتمایمنی مصنوعی به منظور حل مسئله زمان بندی کارها بهره گرفته ایم. یک روش تولید جمعیت اولیه بر اساس الگوریتم گیفلر و تامپسون پیشنهاد می شود. همچنین دو روش جهش یعنی روش شیفت با جابجایی و روش معکوس را برای اولین بار در حل مسئله زمان بندی کارها بکار گرفته ایم. علاوه بر این، یک فرآیند واکسیناسیون به منظور اعمال بیشترین بهبود در راه حل ها، رسیدن به بیش از یک راه حل بهینه، واجتناب از توقف در بهینه محلی ارائه شده است. در نهایت روش خود را بر روی مسئله محکFT06مورد آزمایش قرار داده و نتایج را بابرخی الگوریتم های دیگر مقایسه می کنیم. نتایج نشان دهنده کارایی بالای روش پیشنهادی در حل مسئله زمان بندی کارها می باشد