سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مقصود امیری – استادیار دپارتمان مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
روزبه عزیز محمدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع- صنایع
حمیدرضا مشاط زادگان – کارشناس ارشد مهندسی صنایع- صنایع
علی یعقوبی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع- صنایع

چکیده:

کاهش زمان اتمام پروژه ها که از طریق افزایش در منابع لازم جهت انجام فعالیت ها حاصل می شود، معمولاً در هنگام اجرای پروژه ها تبدیل به یک ضرورت خواهد شد. مجموعه روشها و الگوریتم های موجود برای حل این مسئله با در نظر گرفتن شیب هزینه ی فعالیت ها به عنوان تنها شاخص محوری ، با روش های مختلفی تا کنون تعریف شده است. اما از آنجایی که در دنیای واقعی وکاربردی فشرده سازی زمان اتمام پروژه می تواند تغییرات درکیفیت فعالیت ها و ریسک ناشی ازآن را به دنبال داشته باشد و نیز به دلیل وجود عوامل غیر قابل کنترل نمی توان یک پیش بینی قطعی از میزان هزینه ها، کیفیت انجام کار و ریسک پروژه ( که از شاخص های مورد تأکید استاندارد مدیریت پروژهPMBOK)3 ) می باشند) داشت، به همین دلیل در این مقاله با در نظر گرفتن شاخص های مذکور در شرایط فازی،الگوریتمی جهت فشرده سازی زمان ختم پروژه ارائه شده است. در انتها، الگوریتم ارائه شده به کمک یک مثال عددی تشریح شده است.