سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی شهریاری – کارشناس هوافضا، دانشکده مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهرداد بزاززاده – استادیار، دانشکده مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حامد بدیهی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا، دانشکده مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعت

چکیده:

به منظور بهبود قابلیت اعتماد نتایج عیب یابی، این مسئله بسیار مهم است که داده های اندازه گیری شده قبل از ورود به سیستم عیب یابی اصلاح و خالص سازی شوند. در این مقاله ابتدا با ایجاد مدل ریاضی موتور و در نظر گرفتن زیر سیستم کمپرسور معادلات عملکردی مربوطه استخراج گردیده و سپس با بکارگیری آنها در یک الگوریتم بر اساس روش ساختاری خطاهای سنتسورهای موجود که قابل ایزوله شدن می باشند شناسایی شده اند. این الگوریتم برای کل مدل ریاضی موتور و سنسورهای فعال در آن قابل گسترش است.