سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالسلام قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع؛ دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدسعید جبل عاملی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع؛ دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، یک الگوریتم ترکیبی (ترکیبی از جستجوگرهای محلی) برای حل مسائل جایابی – تخصیص ارائه می شود. میزان تأثیر جستجوهای محلی در داخل الگوریتم ترکیبی نشان داده خواهد شد. از روش‌های سریع جستجوی محلی کوپر و جستجوی تبادلی در داخل الگوریتم ترکیبی استفاده شده است. پس از معرفی و ارائه مدل و همچنین الگوریتم ترکیبی پیشنهادی، چندین مثال عددی توسط الگوریتم معرفی شده حل و عملکرد آن با بهترین الگوریتم‌های موجود در ادبیات، مقایسه شده است. نتایج بررسی نشان می دهند که روش ترکیبی پیشنهادی برای مسائل با پیچیدگی بالا، نسبت به بهترین الگوریتم‌های بهینه سازی موجود به جوابهای بسیار بهتری در زمان یکسان خواهد رسید و نشان داده خواهد شد که عملکرد آن در مقایسه با سایر روشها خیلی بهتر می باشد