سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزاد تشتریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
ابوالفضل طرقی حقیقت – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
نسرین اباذری طرقبه – گروه مهندسی کامپیوتر و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد – گروه مهندسی کا

چکیده:

ذخیره انرژی در شبکه های سنسوری، خصوصا هنگامی که در ناحیه ای دور از دسترس مستقر شده باشند، نقش مهمی را در عملکرد شبکه ایفا میکند، در نتیجه، نحوه مسیریابی داده ها با توجه به محدودیت ها یموجود در این شبکه ها از اهمیت خاصی برخوردار است. الگوریتم های مسیریابی بسیاری در این حیطه ارائه گشته اند که بیشتر، پارامتر انرژی را مد نظر قرار داده اند. ما در این مقاله با مطالعه پروتکل مسیریابی سلسله مراتبی LEACH و بررسی نقاط ضعف و قدرت این پروتکل،یک الگوریتم جدید برای بهبود نحوه عملکرد آن خصوصا از لحاظ مصرف انرژی ارائه کرده ایم. این روش با انتخاب بهینه کلاستر هدها به صورت توزیع شده و در نتیجه ذخیره انرژی در فاز ارسال داده، طول عمر شبکه را به طور محسوسی افزایش داده است. با توجه به نتایج شبیه سازی مشاهده کرده ایم که الگوریتم ارائه شده از نظر افزایش طول عمر شبکه نسبت بهپروتکل مسیریابی LEACH عملکرد بهتری داشته است.