سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منا نقده فروشها – مربی گروه مهندسی کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
ابوالفضل طرقی حقیقت – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

در تحقیق حاضر با استفاده از روش بهینه سازی کولونی مورچه به ایجاد توازن بار در بین پردازنده های موجود درسیستم توزیعشده با ظرفیت پردازشی یکسان پرداخته و کارآیی الگوریتم پیشنهادی را نسبت به الگوریتم استاندارد DASUD بررسی می نماییم. نتایج بدست آمده نشان دهنده پیشرفت نسبی الگوریتم پیشنهادی ماست.