سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین اوقانی آرانی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش برق، گروه مخابرات سازم
محمد حکاک – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش برق، گروه مخابرات مرکز
بیژن عباسی آرند – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش برق، گروه مخابرات سازم

چکیده:

ردگیری هدف در رادارهای آرایه های فازی سه بعدی شامل ردگیری زوایای سمت و ارتفاع وهمن طور ردگیری برد هدف می باشد. از این رو استخارج اطلاعات هدف (زوایا و برد) و امکان دنبال کردن آن در مواقعی که اهداف کاذب وجود دارد به قابلیت ها و توانمندی های الگوریتم های ردگیری بستگی دارد. در الگوریتم های مرسوم به دلیلوابستگی های چندگانه و متعددی که بین اهداف و مقادیر تخمین وجود دارد، کارایی الگوریتم در این گونه محیط ها خاصه وقتی که برد هدف از دست برود، کاهش یافته و قابلیت خود را از دست میدهد.
در این مقاله با ارائه یک الگوریتم ردگیری اهداف متحرک در رادارهای آرایه فازی، بر مبنای استفادههمزمان از الگوریتم MISUC و الگوریتم بهینه سازی ژنتیک، مشکل وابستگی بین تخمین های مراحل قبلی و فعلی مرتفع شده و لذا به کارایی بهتری در ردگیری اهداف دست پیدا شده است. در انتهای مقاله با ذکر مثالی خاص این موضوع به صورت عددی بیان شده است.