سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالقاسم کامکار روحانی – دانشکده معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
علیرضا عرب امیری –
علی مرادزاده – دانشکده معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
علیرضا قطبی –

چکیده:

بطور معمول در نخستین مراحل ارزیابی داده‌های الکترومغناطیس هلیکوپتری حوزه فرکانس، مقاوت ویژه ظاهری بر اساس مدلی از یک نیم‌فضای همگن، در برابر عمق محاسبه می‌شود. البته برای انجام این مهم تاکنون الگوریتم‌های متعددی ارائه شده است. اما در هیچیک از مقالات و تحقیقات گزارش شده، روند کامل محاسبات ارائه نشده است. دو مورد از مهمترین این الگوریتم‌ها عبارتند از: روش عمق مرکزی سنگپیل و روش سیمون. یکی از نکات مهم در این دو الگوریتم نحوه بهره‌مندی از تبدیل هنکل در محاسبات مربوطه است. در این مقاله چگونگی استفاده از روش گوپتا و سینگ در انجام این محاسبات و نتایج حاصل ارائه شده است. در نهایت با ارائه چند مثال به مقایسه نتایج حاصل از روش ارائه شده در این مقاله با نتایج روش‌های پارامتر دیفرانسیلی هوانگ و فریزر، سنگپیل و سیمون پرداخته شده است.