سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا امین ناصری – استادیار گروه صنایع دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا علیزاده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در بسیاری از مسائل زمانبندی، معیارهای چندگانه برای ارزیابی توالی ها مد نظر تصمیم گیران و برنامه ریزان قرار می گیرند . از دیگر معمولا پارامترهای عمده مساله نظیر زمانهای پردازش و زمانهای تحویل، در مسائل واقعی قطعی نیستند . در این مقاله مساله توالی عملیات تک ماشینه با معیارهای متوسط زمان در جریان ساخت در سیستم و متوسط دیرکردها برای حالتی که پارامترهای عمده مساله نظیر زمانهای پردازش و زمانهای تحویل اعداد فازی هستند، بررسی می شود . ابتدا مدل برنامه ریزی ریاضی بر اساس رویکرد برنامه ریزی صفر و یک برای مساله ارائه می گردد و نشان داده می شود که مدل قابلیت تعمیم به حالتهای دیگر را دارا بوده،محدودیتهایی نظیر محدودیت پیش نیازی بر مدل قابل اعمال است . نشان داده می شود که مساله از نوع NP
دشوار است و الگوریتمی برمبنای الگوریتم ژنتیک چندمعیاره برای مساله ارائه می شود ) ). G کارایی الگوریتم ارائه شده با جوابهای بهینه، که به وسیله تولید جایگشتی تمام توالی ها حاصل می شود، مقایسه شده، نشان داده می شود که الگوریتم جواب نسبتا خوبی را در زمان معقول برای مساله ارائه می کند .