سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن خادمی زارع – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
سیدمحمدتقی فاطمی قمی – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

مسئله تعیین اندازه انباشته پویا و بهینه در برنامه ریزی تولید چند مرحله ای، چند محصولی و چند پریودی یکی از مهم ترین و در عین حال مشکل ترین مسائل تصمیم گیری می باشد . تاکنون الگوریتم های بهینه و ابتکاری متنوعی برای حل مسئله تعیین اندازه انباشته در اینگونه مسائل برنامه ریزی تولید ارائه شده است . در این مقاله یک روش کارا جهت تجزیه یک مسئله برنامه ریزی تولید چند مرحله ای، چند محصولی و چند پریودی با محدودیت ظرفیت تولید به n مسئله تک محصولی ارائه شده است . این روش تجزیه بر پایه ضرایب لاگرانژ و استفاده بهینه از منابع کمیاب در بین مراحل مختلف فرآیند تولید است تا مسئله تعیین اندازه انباشته تولید در چند مرحله ای، چند محصولی و چند پریودی ساده تر گردد . بدین جهت در این مقاله یک مدل ریاضی برای مسائل برنامه ریزی تولید n محصول ارائه و به n مسئله یک محصولی مستقل تجزیه شده است . بعد از ارائه یک مدل ریاضی تک محصولی برای هر یک از محصولات، با مقایسه ظرفیت تخصیص داده شده و استفاده شده، برای هر یک از محصولات، میزان ظرفیت باقیمانده هر یک از محصولات محاسبه و تعدیلات لازم انجام می شود . بر این اساس در طی چند مرحله تعدیل ظرفیت های باقیمانده جواب مطلوب
مسئله اصلی حاصل شده است .