سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حمید زرگرپور – استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین (ع)
علیرضا میرمحمدصادقی – استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین (ع)
فریدون احمدی – عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

پروژه های سیستمهای مکانیزه نگهداری و تعمیرات علیرغم اهمیت فو قالعاده و ویژ های که در بخش صنایع و خدمات دارند همانند سایر پروژه ها دارای مشکلات و مسایلی هستند که پیاده سازی و اجرای آنها را به چالش م یکشاند. این پروژه ها به دلایل مسایل فرهنگی و نیازمند یهای زیرساختی و نظام حاکم بر این بخش از صنایع و خدمات علاوه بر مشکلات عمومی پروژه ها دارای مشکلات خاص خود نیز میباشند. درصد بالایی از پروژه های سیستمهای مکانیزه نگهداری و تعمیرات در مراحل مختلف آنها اعم از طراحی، پیاده سازی، اجرا و پشتیبانی با شکست مواجه شده و به اهداف خود نمی رسند. پایان این پروژه ها عموماً حتی با وجود برنام هریزی و تلا شهای جدی مدیریت، پایان بدون مسأله و عادی نخواهد بود. براساس تجارب بدست آمده از مطالعات میدانی پیاده سازی و اجرای پروژ ههای متعدد سیستمهایمکانیزه نگهداری و تعمیرات در صنایع مختلف کشور نظیر صنایع نفت و پتروشیمی، کارخانجات مس، معادن، صنایع قند، صنایع روغن نباتی، پروژ ههای عمرانی و سدسازی، صنایع هواپیمایی و… بخشهای متعدد دفاعی در این تحقیق سعی شده در چارچوب دانش مدیریت پروژه ، الگویی برای هدایت و مدیریت فعالیت های فرآیندهای اختتامی این پروژه ها تدوین شود. تا بتوان ضمن ایجاد تسهیل در دست یابی به اهداف پروژه، نتایج بدست آمده را برای پروژه های آتی تدوین و تعمیم داد.