سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد عدل – گروه انرژی های نو – پژوهشکده انرژی و محیط زیست – پژوهشگاه نیرو
داریوش آزرم – گروه انرژی های نو – پژوهشکده انرژی و محیط زیست – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

بازیافت مواد و انرژی یکی از راهبردهای بهره گیری بهینه از زباله های شهری است که می تواند بخشی از هزینه های سنگین جمع آوری و دفع زباله را جبران نماید . راههای گوناگونی برای بازیافت مواد و انرژی وجود دارند که زباله سوزی، تولید بیوگاز، آتشکافت ( پیرولیز ) و تولید کود گیاهی از آن جمله اند . در این مقاله برای آسان تر شدن برآورد
توان بالقوه بازیافت انرژی از زباله های شهری، برنامه ای به زبان BASIC نوشته شده است که با دریافت اطلاعات پایه و کاربری مربوط به شهر و میزان تولید زباله و ترکیب زباله، ارزش حرارتی مجموع زباله، انرژی قابل بازیافت، بیوگاز قابل تولید و انرژی مفید قابل بازیافت محاسبه می گردند . داده های اولیه این برنامه عبارتند از جمعیت شهر، سرانه تولید
زباله و درصد اجراء موجود در زباله از قبیل کاغذ پلاستیک – فلزات – مواد غذایی و غیره . سپس این برنامه داده های دیگری را شامل درصد عناصر موجود در اجراء و درصد رطوبت و میزان تجزیه پذیری آنها مورد پرسش قرار می دهد و در صورت فقدان اطلاعات دقیق، مقادیری را به عنوان پیش فرض در نظر گرفته و محاسبات را ادامه می دهد . در انتها با دریافت پاره ای اطلاعات فنی از قبیل نوع فن آوری تبدیل انرژی و بازدهی آن و یا استفاده از مقادیر پیش فرض، میزان انرژی مفید قابل بازیافت همچون برق یا حرارت برآورد خواهد گردید .