سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

باقر باباعلی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مجید باقری –
خسرو حسین زاده –
محمد بحرانی –

چکیده:

دراین مقاله طراحی و پیاده سازی یک دیکدر واج به کلمه جهت بکارگیری در یک سیستم بازشناسی گفتار پیوسته فارسی مورد نظر می باشد این دیکدر می بایست از دنباله واجی خروجی بخش بازشناسی واجها که شامل سه نوع خطای حذف درج جایگزینی نیز هست دنباله کلمات صحیح را استخراج نماید روشی که دراین مقاله برای این منظور بکاررفته استفاده از اطلاعات ماتریس ابهام می باشد که بیانگر میزان سه نوع خطای بخش بازشناسی واج دیکدر اکوستیکی در بازشناسی تک تک واجها می باشد توصیف واجی تمام واژگان بانک کلمات در یک ساختار درختی درخت واژگان ارائه می شود فرضیه ها از ریشه درخت واژگان و با درنظر گرفتن سه نوع خطای ممکن در دنباله واجی و میزان احتمال آنها به سمت برگهای درخت گسترش داده شده و امتیاز دهی می شوند.